Director of Emerging Markets, Salesforce Commerce Cloud

Ed Stonestreet

Ed Stonestreet има над 12-годишен опит в технологичната индустрия, фокусирайки се върху ключови пазари в Източна Европа, Близкия Изток и Африка.