Regional Manager Marketing Cloud at Salesforce

Alexandru Ursu

Alexandru е един от най-ключовите хора в Salesforce в направлението Маркетинг системи и ще ви разкаже повече за маркетинга от бъдещето, как да го прилагаме в бизнеса си и как да правим клиента истински щастлив.