Sales Manager - CEE Region at Salesforce

Станислава Атанасова

Станислава има над 10 години опит в продажбите и маркетингa във водещи медийни компании. Нейният фокус е да подпомага компаниите от региона в трансформацията и развитието чрез използване на най-новите технологии.