Маркетинг Мениджър, Омникар БГ

Лина Христосова

Сериозен опит в сферата на Маркетинга и адаптирането на глобалните маркетинг и бизнес стратегии. Приема всяко едно предизвикателство като средство да надградиш себе си, не само в професионален, но и в личен план.